Motivační zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020-2021


Mateřská škola J.A.Komenského zve zákonné zástupce a jejich děti, které zapsali v měsíci květnu on-line formou k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021, aby se přišli ve čtvrtek, 25.června 2020 v 15.00 hodin podívat do naší mateřské školy a seznámit se s novým prostředím, paní učitelkou, hračkami….TĚŠÍME SE NA VÁS!


logo

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

       

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu  vzdělávání pro školní rok 2020/2021

V souladu s § 183, odst.2, zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji seznam dětí, které byly, nebo nebyly přijaty do mateřské školy k plnění předškolního vzdělávání na naší škole pro školní rok 2020/2021

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 byl uskutečněn on-line formou v týdnu od.11.05.-15.05.2020

Seznam přijatých dětí: (pod registračním číslem, které je uvedeno na žádosti a přišlo Vám mailem)

 1.                         reg.č.47/2020
 2.                         reg.č.48/2020  
 3.                         reg.č.49/2020  
 4.                         reg.č.50/2020
 5.                         reg.č.51/2020
 6.                         reg.č.52/2020
 7.                         reg.č.53/2020

Seznam nepřijatých dětí:                        __________

Přerušeno správní řízení:                  ___________       

                                                                      Dubovská Ivana

V Komni, 18.05.2020                                 ředitelka školy

Koronavirus-a-deti-

Sdělení rodičům o změně provozních podmínek MŠ od 25.05.2020

       

Vážení rodiče

S ohledem na příznivý vývoj současné epidemiologické situace a postupným rozvolňováním Vám oznamujeme, že v termínu od 25.05.2020 je docházka do mateřské školy možná všem dětem, bez omezení. Zkrácená provozní doba mateřské školy  7.00 hodin – 15.30 hodin zatím zůstává do konce školního roku. Zůstávají platné taktéž veškeré hygienické a bezpečnostní zásady, které jsou uvedeny ve sdělení pro rodiče, zveřejněné  na webu 04.května 2020.

 

žáci

Informace o vzdělávacích aktivitách a jejich zajištění v ZŠ Komňa v termínu od 25.05.2020-30.06.2020

        

Vážení rodiče

Od pondělí 25. května 2020 mají zájemci o vzdělávací aktivity možnost osobní přítomnosti na základní škole a účasti na  organizovaných a zájmových aktivitách nepovinného charakteru formou školních skupin – max. 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin. Zákonní zástupci vyjádří zájem o účast svého dítěte ve škole (pokud tak již neučinili) do čtvrtka 21.května 2020 prostřednictvím mailu, nebo sms třídní učitelce.

Tento mimořádný provoz školy je stanoven na dobu 25.5.2020 – 30.6.2020 pro kmenové žáky školy pravidelně každý pracovní den.   

Provozní doba vzdělávacích aktivit bude pro žáky stanovena v časovém rozmezí 8:00 do cca 12:30 hodin, vzdělávací a zájmové aktivity budou realizovány cca od 12.30 hodin do 15.30 hodin. Ranní družina  není poskytována.

Složení školních skupin bude po celou dobu neměnné a o složení dětí ve skupině rozhoduje ředitelka školy.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25.05.2020!!!

Žákům bude poskytován oběd ve školní jídelně.

Žáka lze přihlásit k docházce jen na dopolední část provozu školy.

Forma práce. Nepůjde o klasickou výuku. Cílem bude rozvíjet vzdělávací teoretické i praktické dovednosti žáků, zajištění sociálních kontaktů, nabídneme hravé a zájmové činnosti. Dosavadní distanční výuka s ohledem na žáky, kteří z důvodu rizikových faktorů nemohou nastoupit do školy, bude pro žáky v domácím režimu zachována.

Organizace:

 • žáci musí přicházet do školy se zakrytým nosem a ústy
 • kromě zvýšené frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místo dotyku rukou) bude před znovuotevřením školy uskutečněna důkladná dezinfekce všech prostor externí firmou. Z tohoto důvodu bude budova ZŠ pro všechny ostatní lidi kromě personálu a žáků uzavřena, rodičům nebude umožněn vstup do budovy
 • žáka vyzvedne u vchodu učitelka, nebo školnice ZŠ. Zde bude žákovi změřena teplota a proběhne povinná dezinfekce rukou. Žákovi se zvýšenou teplotou nebude vstup do základní školy umožněn.
 • všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
 • první den při nástupu do školy žáci odevzdají svému vyučujícímu před vstupem do školy vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem  (bez něj nemohou zahájit výuku s přítomností ve škole), totéž prohlášení bude vyžadováno opětovně, pokud žák na dobu delší než 3 dny přeruší docházení do školy (nepočítají se dny víkendové)
 • žáci jsou povinni mít minimálně 1 kus vlastní roušky na den a sáček na její uložen
 • v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 1,5 metru (1 žák v lavici). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, s nimiž budou před zahájením výuky seznámeni
 • docházka je v době od 25.5.2020 dobrovolná, neúčast ve škole není považovaná za zameškanou

Vážení rodiče, tyto podmínky se mohou měnit s vývojem epidemiologické situace, sledujte prosím webové stránky školy, informační stojan před budovou ZŠ, nebo hlášení místního rozhlasu.

V případě nejasností pište prosím na e-mail skola@zskomna.cz, nebo volejte 774 871 427.

Děkujeme za součinnost a přejeme všem pevné zdraví.

Dubovská Ivana, ředitelka školy


děti

Provoz mateřské školy v období hlavních prázdnin

        

01.07. 2020 – 15.07. 2020           provoz

16.07. 2020 – 23.08. 2020           provoz uzavřen

od 24. 08. 2020                 provoz

Školní družina bude v období hlavních prázdnin uzavřena!!!