Omezení provozu základní a mateřské školy

Vážení rodiče,

jak už zcela jistě všichni víte, v souladu s usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 je od pondělí, 1.března 2021 zakázána osobní přítomnost žáků 1. až 5. ročníku základní školy, od stejného data je uzavřen také provoz mateřské školy. Toto mimořádné opatření je minimálně na dobu 3 týdnů.

Žáci základní školy, kteří jsou na distančním způsobu vzdělávání, mají nárok na stravování za dotované ceny /výdej do jídlonosičů/. Pokud máte zájem o přihlášení svého dítěte na stravování, pište sms na telefonní číslo 733 122 916, nejpozději do pondělí 1.3.2021 do 7.30 hod. Distanční vzdělávání žáků 1.-5. ročníku bude probíhat dle rozvrhu, který nastaví třídní učitelky.

Tiskopis žádosti o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola), či jeho část najdete hned v úvodu stránek ČSSZ www.eportal.cssz.cz

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ MŠ!!!

Od 01. března do 19. března 2021 budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 6 let tyto mateřské školy:

Mateřská škola Bojkovice, příspěvková organizace, Štefánikova 830, Bojkovice     

ředitelka Martina Kuchařová, tel. 602 587 741

provozní doba pondělí-pátek od 6:15 do 16:15 hodin

Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148, okres Uherské Hradiště

ředitelka Bc. Eva Divoká, tel. 739 319 055

provozní doba pondělí-pátek od 6:30 do 16:00 hodin

Mateřská škola, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528, okres Uherské Hradiště

ředitelka Bc. Eva Urbanová, tel. 731 699 991

provozní doba pondělí-pátek od 6:30 do 16:00 hodin

Péče bude poskytována pouze pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona    

             č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle

             zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999

             Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Zákonní zástupci mohou své děti přihlásit k docházce na telefonní číslo, které je uvedeno u jména ředitelky mateřské školy.

Provozní doba mateřské školy je pondělí-pátek od 6:30 do 16:00 hodin, po dohodě s rodiči může být upravena.

V Komni, 27.února 2021                                                                                                                                              Dubovská Ivana