POŽÁRNÍ POPLACH

V pátek, 14. června 2024 se školou i školkou, v časných dopoledních hodinách rozléhal křik „HOŘÍ“… Vyděšení žáci ze školy, děti ze školky i celý personál urychleně opustili školu a shromáždili se na seřadišti, určeném k evakuaci zařízení v případě ohrožení. Během chvilky přijeli hasiči, postupně ohledali budovu školy, prošli všechny patra, aby nás posléze uklidnili, že se nejedná o skutečný požár, nýbrž o požární poplach a nácvik evakuace školy. Všem se nám ulevilo a společně jsme ještě chvíli diskutovali o tom, jak se v těchto situacích zachovat. Děti i žáci měli spoustu dotazů a chtěli se s hasiči podělit o své zážitky a zkušenosti s integrovaným záchranným systémem. Nakonec jsme si prohlédli vybavení zásahového vozu zvenčí i zevnitř, poděkovali hasičům z Nivnice a popřáli jim hodně štěstí a zdaru v jejich dobrovolné, velmi záslužné práci. Více ve fotogalerii.