Základní a Mateřská škola

JANA AMOSE KOMENSKÉHO, KOMŇA 169

6e249d4a1dc827ff6700eb257aeb4a37
trojfotka

Základní a Mateřská škola Jana Amose Komenského, Komňa 169

se stará o Vaše děti, jak na základní škole, tak i v mateřské škole.

Naší hlavní snahou je výchova a vzdělání Vašich dětí

Projekty, do kterých jsme zapojeni

1710315792286-05e7b75b-bde0-4091-975f-45d7cfaa57b0_1
projekt 002-1
Plakát školní projekt 2023-2024_page-0001
3ff86df25463bb250622e98816a5086e
obedy pro deti

Pro koho je projekt určen:

Pro děti, jejichž výživu a začlenění do kolektivu ohrožují ekonomické problémy jejich rodičů.

Co projekt nabízí:

Úhradu školního stravování dětem, jejichž rodiče jsou v tíživé finanční situaci a nemohou jej hradit sami.

Cíle projektu:

Poskytnout sociálně znevýhodněným dětem pravidelnou zdravou stravu a ochranu před sociálním vyčleněním.

 

Projekt W4W: Obědy pro děti, realizovaný s podporou MŠMT, je jedním z projektů WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W). Ta pomáhá samoživitelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nedokážou ji sami řešit, ale aktivně pracují na jejím zlepšení. Cílem projektu W4W: Obědy pro děti je pomoci dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit dětem obědy ve školních jídelnách. Pro takové děti může být oběd ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem denně.

Díky projektu tak děti získají nejen zdravou a vyváženou stravu, kterou v období růstu tolik potřebují, ale také budou chráněny proti vyčlenění z kolektivu spolužáků - právě školní oběd je pro děti důležitou společenskou událostí.

sos pro skolky

Pro koho je projekt určen:

Pro děti se sociálním znevýhodněním v předškolním vzdělávání a děti, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, což by neumožnilo jejich docházku do MŠ.

Co projekt nabízí:

Úhradu předškolního stravování dětem, jejichž rodiče jsou v tíživé finanční situaci a nemohou jej hradit sami.

Cíle projektu:

Projekt je zaměřen na podporu účasti na předškolním vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním, jeho cílem je poskytnout dětem pravidelnou zdravou stravu a zároveň jim zabezpečit předškolní výchovu, která je významnou přípravou na školní docházku.

 

 

Projekt W4W: SOS (Svačinka – Oběd – Svačinka) do školky, realizovaný s podporou MŠMT, je jedním z projektů WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W). Je zaměřen na podporu účasti na předškolním vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina se nachází v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci nebo se dočasně ocitla ve finanční tísni. Cílem projektu W4W: SOS do školky je pomoci dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit dětem stravování v mateřské škole. Díky projektu děti získají zdravou a vyváženou stravu, kterou v období růstu tolik potřebují. Zároveň bude zabezpečena jejich předškolní výchova, jež je významnou přípravou na školní docházku.

salmon-518032_1920-1024x768

Školní jídelna

Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole, umožňuje taktéž stravování vlastních zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti poskytuje, mimo jiné, také stravování cizím strávníkům.

Školní družina

Školní družina pro 25 žáků je určena pro děti 1. až 5. třídy naší školy. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku. Plní funkci relaxační, kompenzační, ale i výchovně vzdělávací.

kids-1093758_1920-1024x683