ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOMNI PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/22 proběhnou i v letošním školním roce v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, opět distanční formou. Organizace zápisů bude probíhat tak, aby umožňovala distanční průběh a zároveň vycházela vstříc i individuálním podmínkám jednotlivých rodin.                                         Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínu  od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v Základní škole a Mateřské škole J.A.Komenského v Komni stanovila ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) na termín od 12. dubna do 23. dubna 2021.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením bude zápis na naší škole organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole a to tak, že vyplněnou žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce a dále pak dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku, který najdete ke stažení na našich stránkách si vytisknete, vyplníte a nejpozději v pátek, 23. dubna 2021

  • vložíte do zalepené obálky do poštovní schránky před budovou  školy
  • nebo pošlete na adresu ZŠ a MŠ J.A.Komenského, Komňa 169, 687 71 Bojkovice
  • podat přihlášku lze také prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 6j72zh9​)
  • nebo e-mailem (skola@zskomna.cz), s platným elektronickým podpisem.

V pondělí 26. dubna 2021 bude vydáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáků. Najdete ho na webových stránkách školy (pod registračním číslem, které bude zároveň číslem jednacím ve Vaší žádosti – registrační číslo žádosti Vám bude zasláno na Váš email)                                               V případě odložení povinné školní docházky si vytiskněte žádost o ODKLAD PŠD, ke kterému je nutno doložit vyjádření pediatra dítěte a posouzení školského poradenského zařízení (SPC,KPPP)

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu. O termínu budete informováni.

V případě jakékoliv nejasnosti volejte 774 871 427, nebo pište na skola@zskomna.cz , Dubovská Ivana, ředitelka školy