20240614_084600

POŽÁRNÍ POPLACH

V pátek, 14. června 2024 se školou i školkou, v časných dopoledních hodinách rozléhal křik „HOŘÍ“… Vyděšení žáci ze školy, děti ze školky i celý personál urychleně opustili školu a shromáždili se na seřadišti, určeném k evakuaci zařízení v případě ohrožení. Během chvilky přijeli hasiči, postupně ohledali budovu školy, prošli všechny patra, aby nás posléze uklidnili, že se nejedná o skutečný požár, nýbrž o požární poplach a nácvik evakuace školy. Všem se nám ulevilo a společně jsme ještě chvíli diskutovali o tom, jak se v těchto situacích zachovat. Děti i žáci měli spoustu dotazů a chtěli se s hasiči podělit o své zážitky a zkušenosti s integrovaným záchranným systémem. Nakonec jsme si prohlédli vybavení zásahového vozu zvenčí i zevnitř, poděkovali hasičům z Nivnice a popřáli jim hodně štěstí a zdaru v jejich dobrovolné, velmi záslužné práci. Více ve fotogalerii.IMG_20240614_110536

Ví se o nás i v Praze…

I přesto, že jsme tak maličká škola, sklízíme úspěchy ve sportovních, výtvarných i literárních soutěžích a jsme na to právem hrdi. Sotva jsme přivezli 3 zlaté medaile z atletických závodů, dostavil se další úspěch, tentokrát na poli výtvarném. V rámci školní družiny se děti zúčastnily 1. ročníku výtvarné soutěže ZUŠ a Základních škol, kterou uspořádal spolek pro obnovu venkova ČR , nazvanou „NAMALUJ SI VENKOV“ Obrovským překvapením pro nás bylo ocenění žákyně 5. ročníku naší školy Sáry MICHÁLKOVÉ, která se svým dílem uspěla, a z 5000 obrázků, z více jak 500 škol bylo její dílo vybráno a stalo se součástí výstavy „Má vlast cestami proměn“. Zahájení této putovní výstavy a slavnostní vernisáže se zúčastnila v úterý 11. června 2024 ve Valdštejnském paláci v sídle Senátu PČR i naše výherkyně a převzala z rukou předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR – Ing. Vrecionové ocenění. Druhá výstava vítězných prací proběhne v sobotu, 15. června, v parku u Břevnovského kláštera v Praze. Třetí, závěrečná výstava bude v rámci konference Venkov 2024 od 15.-17. října 2024 na zámku Mělník. Ještě jednou velká gratulace za krásný úspěch Sáry a radost, že naši svěřenci dělají tak dobré jméno komenské škole…..1dcb1579-0082-49dd-9d3f-37d6d1941002

MÁME ZLATO!

V úterý 4. června, jsme se zúčastnili atletických závodů O POHÁR STAROSTKY MĚSTA UHERSKÝ BROD, kde jsme i přes oslabený tým vyhráli celkem tři zlaté medaile! Nejrychlejší sprinterka Markéta Glajchová, nejrychlejší sprinter Prokop Humpola a nejdelší skok z místa také Prokop Humpola. Výhercům moc gratulujeme!!! Také gratulujeme všem zúčastněným a chválíme za reprezentaci naší školy.33b2828e-2988-48ed-b465-75db5848038e

Školní výlet

Ve čtvrtek 30.května jsme se vypravili na školní výlet. Děti z mateřské školy se vydaly objevovat krásy ZOO Lešné Zlín, ve které je stále něco nového. Starší děti měly na programu Zámek Vizovice a výstavu Betlému Horní Lideč. Počasí nám krásně vyšlo a bylo slunečno. Děti si výlet moc užily a budeme na něj s radostí vzpomínat. Více ve fotogalerii,…db3074ca-2688-4f2e-9e8e-8c9c24840e97

Náborový koncert ZUŠ

Nedávno jsme se vydali s našimi předškoláky, prvňáky, druháky a třeťáky na Základní uměleckou školu do Bojkovic, kde probíhal náborový koncert. Žáci umělecké školy představili hru na hudební nástroje nebo třeba tanec. Pokud žáky něco zaujalo, můžou se na začátku školního roku 2024/2025 přihlásit.IMG_6236

Den dětí s myslivci

Jako každý rok, tak i tento se konal tradiční DEN DĚTÍ S MYSLIVCI. Jako první co si pro nás páni myslivci připravili, byla přehlídka dravců. Kdo byl hodně odvážný, mohl si nechat ptáka sednout na ruku a vyfotit se s ním. Poté následovalo hádání vábniček, zvířat a představení zbraní. Nakonec si žáci mohli zastřílet ze vzduchovky a opéct si špekáček. Cesta pěšky do školy z Rasové nás neminula. Moc děkujeme myslivcům, za krásný program a občerstvení pro děti!IMG_6193

SOUTĚŽ MINIGOLF ŠD

Ve čtvrtek 23.05. se pár zástupců z naší školní družiny vydalo na soutěž v MINIGOLFU do Bojkovic. Ačkoliv naši zúčastnění neměli téměř žádnou zkušenost s tímto sportem, tak i přesto jsme se jako družina umístili na krásném čtvrtém místě. Moc jsme si to užili a děkujeme ŠD Bojkovice za krásnou a vydařenou akci! Jak nám to šlo se můžete podívat ve fotogalerii.