Snímek obrazovky 2023-03-15 083636

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA II. POLOLETÍ 2022/2023

Jaké akce nás čekají? Děti mají o zábavu postaráno. Nezůstaneme jen u dětí. Můžete se k nám připojit například v sobotu 22.04.2023, kdy se společně vydáme uklidit naši vesnici v rámci projektu UKLIĎME ČESKO a po úklidu nás nemine odměna, v podobě opékání špekáčků. Také zveme všechny, nejen maminky, na oslavu DNE MATEK, kdy si pro Vás naše děti a žáci připraví kulturní vystoupení, a to v pátek 12.05.2023. Budeme se na Vás moc těšit. Více v příloze.


4826870F-90FB-4E94-BDDD-5452164647B2

BESEDA – PRVNÍ POMOC U DĚTÍ

Uskutečněná beseda na téma PRVNÍ POMOC U DĚTÍ, RESUSCITACE A ZÁKLADNÍ DĚTSKÉ NEMOCI, sklidila velký úspěch, účast byla hojná. Děkujeme paní Dagmar Dolinové za zajištění této besedy a také velmi děkujeme paní Jarmile Ulmanové za odborný výklad a praktické ukázky. Více ve fotogalerii.


20230224_095145

PEKAŘ PEČE HOUSKY….

Tento týden jsme měli ve školce tématický blok „Čím budu“. Kupodivu hodně dětí na dotaz čím by chtěly být odpovědělo KUCHAŘEM. A tak jsme si na ně v pátek zahráli a upekli pizzu. Výsledky ochutnali možná i někteří rodiče, pokud jim děti pizzu donesly až domů a nesnědly ji po cestě. Zbytek naleznete ve fotogalerii.


07E6ADA9-D491-41DE-9957-4B9D8AD9710F

ABY FAŠANKU NEBYLO MÁLO

Abychom se milovaného Fašanku nabažili ještě více, přece jenom bude zase až za rok…tak jsme ve středu 22.února, vyjeli do nedalekého Domova pro seniory v Nezdenicích, kde naši skakůni zatančili a společně s žačkami pátého ročníku i zazpívali, nejen Pod šable…


20230221_132402

ŠKOLA A ŠKOLKA ŽILA FAŠANKEM

„Zhusta chlapci zhusta, konec masopusta“....slova této, pro nás tak oblíbené písně zněla školkou i školou v minulých dnech neustále. Fašank mají rády všechny naše děti a skakůni obzvlášť. Letos jsme vyrazili s tradiční fašankovou obchůzkou po Komni až v úterý 21.února, den před popeleční středou, jelikož v pátek před velkým fašankem byly ve škole jarní prázdniny. I tak byla účast obrovská a my děkujeme všem, kteří se na nás přišli podívat, přispěli do práva a veselili se s námi před zahájením půstu. Počasí vyšlo a dětem se díky Vašim štědrým příspěvkům podařilo vybrat 6 324,-Kč, které přibudou do fondu KRPŠ. Více naleznete ve fotogalerii.


A12C870D-96E8-4D7C-A661-4CD1FA0EACF4

SOUTĚŽ DRUŽIN – PALETKA 2023

Naše školní družina se ve středu 8.února 2023 zúčastnila výtvarné soutěže Paletka 2023, která se konala ve Školní družině v Havřicích. Komenskou družinku reprezentovaly žákyně 3. ročníku Anežka Mikešová a Michaela Marečková. Hlavním tématem byly KOČKY. Pracovalo se s uměleckými prašnými křídami. Obě děvčata byla velmi šikovná a moc se jim díla povedla. Michaela Marečková se umístila na krásném třetím místě a my jí moc gratulujeme! Jak nám to šlo se můžete podívat ve fotogalerii..

DSC07428

BESEDA S POLICIÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

V úterý, 7.února 2023 se v rámci výuky za žáky naší školy zastavila na krátkou besedu policistka. Povyprávěla dětem zábavnou formou, jak se chovat na kole nebo pouze jako chodec a jejich bezpečnost. Také dětem objasnila oddělení policie a jaké existují základní policejní služby. Beseda probíhala ve dvou blocích – POLICISTA JE NÁŠ KAMARÁD a pro starší žáky – NEBEZPEČNÝ INTERNET. Jak to probíhalo se můžete podívat ve fotogalerii.