IMG_6144

FENOLOGIE V ŠD – pozorování dokončeno

Školní družina se zapojila do projektu – Proměny přírody aneb nebojme se vědy, kde se zabývá fenologií. Sledujeme jak se vlivem počasí olisťují a kvetou stromy. Tato fáze projetu je zdárně za námi. Ve čtvrtek nás přijela navštívit paní Bartošová z Akademie věd České republiky, která dětem popovídala o nynější změně klimatu a její dopady na přírodu. Pochválila děti za krásně vypracované záznamy, které nám ukazují, že stromy zezelenaly o pár týdnů dříve. Snad se v novém školním roce ještě uvidíme a budeme v projektu pokračovat. Děkujeme.


IMG_6140

Český den proti rakovině

Jako každý rok tak i tento se konala sbírka Český den proti rakovině. Tento rok byla sbírka zaměřena na prevenci rakoviny prsu, která je jedna z nejčastějších forem rakoviny hlavně u žen. Naše školní družina se celé odpoledne snažila vybrat co nejvíce, takže děkujeme VÁM, kteří jste přispěli na dobrou věc a podpořili tak nejen naši školu, ale hlavně Ligu proti rakovině, která se snaží o důležitou prevenci a včasný nález. Děkujeme!


IMG_6124

Dopravní soutěž školních družin

Ve středu 15.05. se vybraní členové školní družiny vypravili na dopravní soutěž do Uherského Brodu. Počasí nám tentokrát přálo a bylo opravdu hezky. Zkouška se skládala ze zdravovědy, testu dopravních znalostí a jízdy zručnosti. První, druhé ale ani třetí místo jsme neobsadili, což vůbec nevadí. Důležité je, že jsme se zúčastnili a hlavně, že jsme si to užili!

Více ve fotogalerii…


IMG_6095

DEN MATEK

V pátek 10.května jsme si pro naše maminky připravili krátký program. Jako první přišly na jeviště děti ze školky, které byly moc odvážné a pohádku O perníkové chaloupce zvládly na jedničku. Poté se představili žáci ze školy, kteří zpívali, recitovali a nakonec předvedli muzikál Růženka. Na konec tělocvičnu roztančil kroužek tanečně-pohybový, se svým vystoupením Krteček. Děkujeme všem co se na této oslavě maminek podíleli a také děkujeme všem co finančně přispěli! Více ve fotogalerii..20240504_094824

Ukliďme Česko

Po prvním nevydařeném termínu úklidu, kdy nám bohužel selhalo počasí, se konečně uskutečnil plánovaný úklid naší obce. Ač účastníků úklidu nebylo moc, tak se i přesto posbíralo spoustu smetí. Po úklidu se za odměnu opekly špekáčky a tatínci postavili oblíbenou trampolínu. Děkujeme všem zúčastněným! Více ve fotogalerii…IMG_6031

Ochutnávka rajčat a příprava salátu

V minulém týdnu jsme si pro děti připravili ochutnávku rajčat a rajčatového džusu. Ikdyž rajčata nepatří mezi nejoblíbenější zeleninu dětí, tak se téměř všechny snědly. Ze zbytku si žáci připravili rajčatový salát jako svačinu do družiny.IMG_5724

Fenologie ŠD

Školní družina se zapojila do projektu – Proměny přírody aneb nebojme se vědy, kde se zabývá fenologií. Sledujeme jak se vlivem počasí olisťují a kvetou stromy. Máme celkem tři skupinky badatelů. Jedna skupinka pozoruje jabloň, druhá habr a třetí lípu. V rámci projektu k nám přijela paní Datinská z Centra Veronica Hostětín, která dětem povídala o stromech, fenologii a změnách přírody.