Snímek obrazovky 2023-03-15 083636

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA II. POLOLETÍ 2022/2023

Jaké akce nás čekají? Děti mají o zábavu postaráno. Nezůstaneme jen u dětí. Můžete se k nám připojit například v sobotu 22.04.2023, kdy se společně vydáme uklidit naši vesnici v rámci projektu UKLIĎME ČESKO a po úklidu nás nemine odměna, v podobě opékání špekáčků. Také zveme všechny, nejen maminky, na oslavu DNE MATEK, kdy si pro Vás naše děti a žáci připraví kulturní vystoupení, a to v pátek 12.05.2023. Budeme se na Vás moc těšit. Více v příloze.


4826870F-90FB-4E94-BDDD-5452164647B2

BESEDA – PRVNÍ POMOC U DĚTÍ

Uskutečněná beseda na téma PRVNÍ POMOC U DĚTÍ, RESUSCITACE A ZÁKLADNÍ DĚTSKÉ NEMOCI, sklidila velký úspěch, účast byla hojná. Děkujeme paní Dagmar Dolinové za zajištění této besedy a také velmi děkujeme paní Jarmile Ulmanové za odborný výklad a praktické ukázky. Více ve fotogalerii.


07E6ADA9-D491-41DE-9957-4B9D8AD9710F

ABY FAŠANKU NEBYLO MÁLO

Abychom se milovaného Fašanku nabažili ještě více, přece jenom bude zase až za rok…tak jsme ve středu 22.února, vyjeli do nedalekého Domova pro seniory v Nezdenicích, kde naši skakůni zatančili a společně s žačkami pátého ročníku i zazpívali, nejen Pod šable…


A12C870D-96E8-4D7C-A661-4CD1FA0EACF4

SOUTĚŽ DRUŽIN – PALETKA 2023

Naše školní družina se ve středu 8.února 2023 zúčastnila výtvarné soutěže Paletka 2023, která se konala ve Školní družině v Havřicích. Komenskou družinku reprezentovaly žákyně 3. ročníku Anežka Mikešová a Michaela Marečková. Hlavním tématem byly KOČKY. Pracovalo se s uměleckými prašnými křídami. Obě děvčata byla velmi šikovná a moc se jim díla povedla. Michaela Marečková se umístila na krásném třetím místě a my jí moc gratulujeme! Jak nám to šlo se můžete podívat ve fotogalerii..

DSC07428

BESEDA S POLICIÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

V úterý, 7.února 2023 se v rámci výuky za žáky naší školy zastavila na krátkou besedu policistka. Povyprávěla dětem zábavnou formou, jak se chovat na kole nebo pouze jako chodec a jejich bezpečnost. Také dětem objasnila oddělení policie a jaké existují základní policejní služby. Beseda probíhala ve dvou blocích – POLICISTA JE NÁŠ KAMARÁD a pro starší žáky – NEBEZPEČNÝ INTERNET. Jak to probíhalo se můžete podívat ve fotogalerii.


Snímek obrazovky 2023-02-01 093747

MALÝ FAŠANKOVÝ PRŮVOD

V úterý, 21.února 2023, bychom Vás chtěli jménem Základní školy a Mateřské školy Jana Amose Komenského v Komni, spolu s dechovou hudbou Komňané pozvat na tradiční MALÝ FAŠANKOVÝ PRŮVOD. Začátek průvodu bude ve 13:00 hodin od školy. Těšíme se na Vás a také na Vaše MASKY!!

3BD5ECC5-E7B8-44BE-98DC-D9FC35EB76EC

Koncert pro základní školy v ZUŠ

Dne 10. ledna 2023 se celá naše základní škola vydala autobusem do Základní umělecké školy v Bojkovicích, na koncert a představení skupiny Moravia Brass Band. Koncert byl v podání skupiny nejen velmi poučný, ale skupina také rozproudila dětem krev v těle. Tančilo se a tleskalo. Všem se koncert moc líbil.


A5BAB2EF-D9C0-4DA6-AD46-9A40EDFECFF7

Veselé Vánoce zvířátkům v lese

V pondělí 19.12. se žáci základní školy vydali obdarovat lesní zvířata. I přes zimu a sníh byla akce úspěšná. Každý z dětí si přinesl vše, na čem si zvířata pochutnají a budou tak mít štědré Vánoce. Děti donesly například mrkev, jablko, ořechy nebo sušené pečivo. Společně jsme tak ozdobili stromy i vše okolo. Jak nám to šlo se můžete podívat ve fotogalerii.


rochus

Muzeum v přírodě Rochus

Dne 6. prosince se naši žáci základní i mateřské školy zúčastnili výukového programu „Adventní čas je tady zas“ ve skanzenu Rochus, kde se dozvěděli, jak se připravovali na Vánoce naši předkové. Zkusili si například zdobení perníčků, draní peří nebo pouštění lodiček. Dětem se přiblížily tradice a lidové obyčeje vánočního období na Slovácku.