Den dětí s myslivci

Jako každý rok, tak i tento se konal tradiční DEN DĚTÍ S MYSLIVCI. Jako první co si pro nás páni myslivci připravili, byla přehlídka dravců. Kdo byl hodně odvážný, mohl si nechat ptáka sednout na ruku a vyfotit se s ním. Poté následovalo hádání vábniček, zvířat a představení zbraní. Nakonec si žáci mohli zastřílet ze vzduchovky a opéct si špekáček. Cesta pěšky do školy z Rasové nás neminula. Moc děkujeme myslivcům, za krásný program a občerstvení pro děti!