20240614_084600

POŽÁRNÍ POPLACH

V pátek, 14. června 2024 se školou i školkou, v časných dopoledních hodinách rozléhal křik „HOŘÍ“… Vyděšení žáci ze školy, děti ze školky i celý personál urychleně opustili školu a shromáždili se na seřadišti, určeném k evakuaci zařízení v případě ohrožení. Během chvilky přijeli hasiči, postupně ohledali budovu školy, prošli všechny patra, aby nás posléze uklidnili, že se nejedná o skutečný požár, nýbrž o požární poplach a nácvik evakuace školy. Všem se nám ulevilo a společně jsme ještě chvíli diskutovali o tom, jak se v těchto situacích zachovat. Děti i žáci měli spoustu dotazů a chtěli se s hasiči podělit o své zážitky a zkušenosti s integrovaným záchranným systémem. Nakonec jsme si prohlédli vybavení zásahového vozu zvenčí i zevnitř, poděkovali hasičům z Nivnice a popřáli jim hodně štěstí a zdaru v jejich dobrovolné, velmi záslužné práci. Více ve fotogalerii.IMG_20240614_110536

Ví se o nás i v Praze…

I přesto, že jsme tak maličká škola, sklízíme úspěchy ve sportovních, výtvarných i literárních soutěžích a jsme na to právem hrdi. Sotva jsme přivezli 3 zlaté medaile z atletických závodů, dostavil se další úspěch, tentokrát na poli výtvarném. V rámci školní družiny se děti zúčastnily 1. ročníku výtvarné soutěže ZUŠ a Základních škol, kterou uspořádal spolek pro obnovu venkova ČR , nazvanou „NAMALUJ SI VENKOV“ Obrovským překvapením pro nás bylo ocenění žákyně 5. ročníku naší školy Sáry MICHÁLKOVÉ, která se svým dílem uspěla, a z 5000 obrázků, z více jak 500 škol bylo její dílo vybráno a stalo se součástí výstavy „Má vlast cestami proměn“. Zahájení této putovní výstavy a slavnostní vernisáže se zúčastnila v úterý 11. června 2024 ve Valdštejnském paláci v sídle Senátu PČR i naše výherkyně a převzala z rukou předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR – Ing. Vrecionové ocenění. Druhá výstava vítězných prací proběhne v sobotu, 15. června, v parku u Břevnovského kláštera v Praze. Třetí, závěrečná výstava bude v rámci konference Venkov 2024 od 15.-17. října 2024 na zámku Mělník. Ještě jednou velká gratulace za krásný úspěch Sáry a radost, že naši svěřenci dělají tak dobré jméno komenské škole…..f39623f371b71c8582a7d39c4d5baf07

Fotografování dětí

V pondělí, 20. května 2024 se budou děti a žáci fotografovat od 9.00 hodin (společné třídní foto, foto na tablo, individuální..) Prosíme ať jsou děti vhodně oblečené. Počty fotografií nahlaste předem třídní učitelce.Snímek obrazovky 2024-03-20 v 11.00.41

UKLIĎME ČESKO – změna !!!!

Vážení rodiče, zítřejší akce UKLIĎME ČESKO se z důvodu nepříznivého počasí PŘESOUVÁ NA JINÝ TERMÍN. O způsobu realizace akce v náhradním termínu budete informováni.