Ví se o nás i v Praze…

I přesto, že jsme tak maličká škola, sklízíme úspěchy ve sportovních, výtvarných i literárních soutěžích a jsme na to právem hrdi. Sotva jsme přivezli 3 zlaté medaile z atletických závodů, dostavil se další úspěch, tentokrát na poli výtvarném. V rámci školní družiny se děti zúčastnily 1. ročníku výtvarné soutěže ZUŠ a Základních škol, kterou uspořádal spolek pro obnovu venkova ČR , nazvanou „NAMALUJ SI VENKOV“ Obrovským překvapením pro nás bylo ocenění žákyně 5. ročníku naší školy Sáry MICHÁLKOVÉ, která se svým dílem uspěla, a z 5000 obrázků, z více jak 500 škol bylo její dílo vybráno a stalo se součástí výstavy „Má vlast cestami proměn“. Zahájení této putovní výstavy a slavnostní vernisáže se zúčastnila v úterý 11. června 2024 ve Valdštejnském paláci v sídle Senátu PČR i naše výherkyně a převzala z rukou předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR – Ing. Vrecionové ocenění. Druhá výstava vítězných prací proběhne v sobotu, 15. června, v parku u Břevnovského kláštera v Praze. Třetí, závěrečná výstava bude v rámci konference Venkov 2024 od 15.-17. října 2024 na zámku Mělník. Ještě jednou velká gratulace za krásný úspěch Sáry a radost, že naši svěřenci dělají tak dobré jméno komenské škole…..