POZOR – ZMĚNA!!!!

Vážení rodiče,

přečtěte si prosím malou organizační změnu ohledně testování dětí a žáků před zahájením prezenční výuky. Děti/žáci se budou testovat v pondělí a čtvrtek v časech 6.45 HOD. – 7.30 HOD. Prosím dodržujte tyto časy. Žákům, kteří nepřijdou ve stanovený čas, nebudou provedeny testy a nemohou se tak zúčastnit prezenční výuky ve škole. Dětem z MŠ bude umožněn i pozdější příchod, v tom případě ale budou test svým dětem provádět zákonní zástupci sami.

Děkujeme za spolupráci.