Informace k otevření základní školy od 12.04.2021


Vážení rodiče,
od pondělí 12. dubna 2021 je umožněna osobní přítomnost všem žákům naší základní školy        

Žáci základní školy jsou povinni nosit ochranný prostředek  k zakrytí úst a nosu (postačí chirurgická rouška).

 • Účast na prezenčním vzdělávání je podmíněna negativním antigenním testem na zjištění přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, resp. PCR testem. Testování antigenními testy bude zajišťovat škola .
                                                                                                                      Testování se netýká žáků, kterým od ukončení 2. vakcinace uběhlo 14 dní, a těch kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID -19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. V případě očkování musí zákonný zástupce do školy doručit certifikát o očkování, v případě nedávno prodělaného onemocnění covid-19 je potřeba předložit potvrzení lékaře, nebo potvrzení z laboratoře. Pokud ho škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Informace k testování v základní škole:

 • Škola má na základě pokynů MŠMT povinnost žáky testovat.
 • Testování žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně (pondělí a čtvrtek) antigenními testy, v prostorách PC učebny v 8.00 hodin.
 • použity budou neinvazivní testy, kdy bude proveden výtěr ze sliznice pouze ze špičky nosu
 • testování bude provádět pověřený zdravotnický pracovník. (pokud bude v těchto dnech žák chybět, bude testován 1. den po příchodu do školy)
 • zákonný zástupce žáka musí vyjádřit svůj souhlas s provedením testu pověřeným zdravotníkem
 • zákonný zástupce může provést testování svého dítěte sám ve výše uvedených dnech v určených prostorách ZŠ a to ihned při příchodu
 • doprovázející osoba musí počkat na výsledek testu
 • bude-li výsledek testu pozitivní, žák odchází domů a musí na PCR test (v případě čtvrtečního testů odchází domů celá jeho třída)
 • pokud je PCR test po čtvrtečním antigenním testu pozitivní, celé třídě je nařízena karanténa, pokud je negativní, všichni se vrátí do školy
 • Žák nemůže být nucen k účasti na testování, důsledkem neúčasti testování je ale nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. V takovém případě nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona1, ale lze mu zajistit vzdělávání přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, individuální konzultace atp.

Provoz školní jídelny:

 • pro žáky, kteří budou chodit do školy, bude zajištěno stravování běžným způsobem 

Provoz školní družiny:

 • žákům, kteří se účastní prezenční výuky je umožněn pobyt ve školní družině za dodržení homogenity tříd/skupin (neměnné třídy při prezenční výuce)

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte třídní učitelku, nebo pište na skola@zskomna.cz, tel. 774 871 427

Děkujeme za součinnost.

Dubovská Ivana, ředitelka školy