Informace k otevření mateřské školy od 12.04.2021


Vážení rodiče,
od pondělí 12. dubna 2021 je umožněna osobní přítomnost v naší mateřské škole 

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání
 • dětem, jejichž zákonní zástupci jsou
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní, nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
   Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky 

Děti v mateřské škole roušky nemusí nepoužívat.

Účast na prezenčním vzdělávání je podmíněna negativním antigenním testem na zjištění přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, resp. PCR testem. Testování antigenními testy bude zajišťovat škola .
                                                                                                                       Testování se netýká dětí, kterým od ukončení 2. vakcinace uběhlo 14 dní, a těch kteří prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID -19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. V případě očkování musí zákonný zástupce do školy doručit certifikát o očkování, v případě nedávno prodělaného onemocnění covid-19 je potřeba předložit potvrzení lékaře, nebo potvrzení z laboratoře.

Informace k testování v mateřské škole:

 • otestovat se musí všechny děti, které přijdou do školky (včetně dětí zdravotníků apod.), kromě výše uvedených výjimek
 • použity budou neinvazivní testy, kdy bude proveden výtěr ze sliznice pouze ze špičky nosu
 • testování bude provádět pověřený zdravotnický pracovník v pondělí a ve čtvrtek v 8. 00 hodin v budově ZŠ. (pokud bude v těchto dnech dítě chybět, bude otestováno 1. den po příchodu do školky)
 • zákonný zástupce dítěte musí vyjádřit svůj souhlas s provedením testu pověřeným zdravotníkem
 • zákonný zástupce může provést testování svého dítěte sám ve výše uvedených dnech v určených prostorách MŠ při příchodu
 • doprovázející osoba musí počkat na výsledek testu
 • bude-li výsledek testu pozitivní, dítě odchází domů a musí na PCR test (v případě čtvrtečního testů odchází domů celá jeho třída)
 • pokud je PCR test po čtvrtečním antigenním testu pozitivní, celé třídě je nařízena karanténa, pokud je negativní, všichni se vrátí do školky

Co bude, když zákonný zástupce nesouhlasí s testem:

 • pokud nebude dítě z MŠ otestováno, nesmí do školy
 • když se dítě testování nezúčastní, musí být jeho absence omluvena dle školního řádu stejně jako každá jiná absence
 • škola nemá povinnosti pro tyto děti zajistit distanční vzdělávání

Provoz školní jídelny:

 • pro děti, které budou chodit do školy, bude zajištěno stravování běžným způsobem 

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte třídní učitelku, nebo pište na skola@zskomna.cz, tel. 774 871 427

Děkujeme za součinnost.

Dubovská Ivana, ředitelka školy