Zápis do 1. ročníku ZŠ Komňa


Ve čtvrtek, 4. dubna 2024 proběhne v naší škole v čase od 13.00 hodin zápis do 1. ročníku, k zahájení plnění povinné školní docházky ve školním roce 2024/2025. K zápisu se přijímají děti, které k 31.08.2024 dosáhnou věku 6-ti let, děti s odkladem PŠD o jeden rok a děti mladší v případě doporučení ŠPZ (školské poradenské zařízení). Přijímáme děti ze spádové oblasti, s trvalým pobytem i děti, které nespadají k nám, ale mají zájem se vzdělávat v malotřídní vesnické škole rodinného typu. Těšíme se na setkání.