Zahradní slavnost je za námi…


Předposlední den školního roku byl ve znamení ZAHRADNÍ SLAVNOSTI. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo. Slavnost zahájily děti z mateřské školy, hrdí předškoláci. Předškoláci se slavnostně rozloučili se školkou a po prázdninách z nich budou velcí školáci! Smutnější rozloučení nás čekalo ihned po programu školky. Naše čtyři páťačky opustí první stupeň a vydají se vstříc novým zážitkům, kamarádům a hlavně novým školám.. my jim přejeme hodně úspěchů a zdaru v dalším studiu.