Vědomostní soutěž kroužku zdravovědy.


V úterý ukončily naše děvčata kroužek zdravovědy znalostní soutěží právě v oboru zdravovědy. Soutěž si pro ně skvěle připravila paní Radka Jančová, která byla zároveň i vedoucí kroužku. Jako odborný garant byla přizvaná paní Jitka Hůsková, která pracuje jako zdravotní sestra v nemocnici Uherské Hradiště. Děkujeme všem, zvlášť paní Radce Jančové a Dagmar Dolinové za odborné vedení kroužku nejen v tomto školním roce,ale i v letech minulých a všechny úspěchy v soutěžích v oblasti zdravovědy. Více naleznete ve fotogalerii.