ŠKOLA VOLÁ…..


Zveme všechny děti, žáky a jejich rodinné příslušníky na slavnostní zahájení nového školního roku, v pondělí, 04. září 2023 od 9.00 hodin. Společně zahájíme školní rok 2023/2024 a zároveň otevřeme nové prostory pro školní družinu a počítačovou učebnu. Pro komenskou veřejnost a další zájemce budou tyto prostory k nahlédnutí v rámci dne otevřených dveří, v pondělí 04. září 2023 v době od 10.00 hodin – 12.00 hodin. TĚŠÍME SE NA VÁS.