Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

V souladu s § 183, odst.2, zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji seznam dětí, které byly, nebo nebyly přijaty do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky na naší škole pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých dětí:

  • 71/2021
  • 72/2021
  • 73/2021

Seznam nepřijatých dětí:       * 75/2021  (odklad PŠD)

Přerušeno správní řízení:      * 74/2021

Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů od data:  23. dubna 2021  na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

Registrační čísla Vašich dětí jsou uvedena v pozvánce k zápisu a v žádosti o přijetí, které jste obdrželi v písemné formě.

V Komni, 23. dubna 2021

Ivana Dubovská, ředitelka školy