PŮJDU DO PRVNÍ TŘÍDY!


V pátek, 08.03. se předškoláci vydali poznávat školu. Jako první navštívili prvňáčky v jejich kmenové třídě a sledovali, jak se učí. Také si vyplnili svůj pracovní list, který pro ně měla paní učitelka připravený. Poté postupně procházeli všechny třídy, aby viděli, jak to ve škole probíhá. Nakonec vyšplhali až do nejvyššího patra, kde na ně čekala paní vychovatelka. Děti si prohlédly družinu a nakonec plnily úkoly na interaktivním panelu. Dětem se v lavicích moc líbilo a už se těší do školy!!!