PŘEJEME KRÁSNÉ A SPOKOJENÉ PRÁZDNINY!


Školní rok 2022/2023 utekl jak voda a jsou tu opět dětmi oblíbené prázdniny. Základní a Mateřská škola J. A. Komenského Vám přeje, ať si je užijete v pohodě a klidu, hlavně bez úrazů! Těšíme se na Vás zase v dalším roce.