PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA II. POLOLETÍ 2022/2023

Jaké akce nás čekají? Děti mají o zábavu postaráno. Nezůstaneme jen u dětí. Můžete se k nám připojit například v sobotu 22.04.2023, kdy se společně vydáme uklidit naši vesnici v rámci projektu UKLIĎME ČESKO a po úklidu nás nemine odměna, v podobě opékání špekáčků. Také zveme všechny, nejen maminky, na oslavu DNE MATEK, kdy si pro Vás naše děti a žáci připraví kulturní vystoupení, a to v pátek 12.05.2023. Budeme se na Vás moc těšit. Více v příloze.