Muzeum v přírodě Rochus

Dne 6. prosince se naši žáci základní i mateřské školy zúčastnili výukového programu „Adventní čas je tady zas“ ve skanzenu Rochus, kde se dozvěděli, jak se připravovali na Vánoce naši předkové. Zkusili si například zdobení perníčků, draní peří nebo pouštění lodiček. Dětem se přiblížily tradice a lidové obyčeje vánočního období na Slovácku.