MALÝ VÁNOČNÍ JARMARK


Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozvala jménem Základní a Mateřské školy v Komni, jménem obce i všech zúčastněných spolků na 13. ročník malého vánočního jarmarku v Komni. Viz pozvánka níže…