MALÝ FAŠANKOVÝ PRŮVOD

V úterý, 21.února 2023, bychom Vás chtěli jménem Základní školy a Mateřské školy Jana Amose Komenského v Komni, spolu s dechovou hudbou Komňané pozvat na tradiční MALÝ FAŠANKOVÝ PRŮVOD. Začátek průvodu bude ve 13:00 hodin od školy. Těšíme se na Vás a také na Vaše MASKY!!