Informativní schůzka rodičů v MŠ

Vážení rodiče

Zveme Vás na zahajovací schůzku KRPŠ (klubu rodičů a přátel školy), v úterý, 7.září 2021 v 15.45 hodin ve třídě mateřské školy.  Budou podávány informace ohledně provozních  a organizačních záležitostí  školy, adaptace nových dětí atd…..                  

                                Těšíme se na setkání s Vámi.