FENOLOGIE V ŠD – pozorování dokončeno

Školní družina se zapojila do projektu – Proměny přírody aneb nebojme se vědy, kde se zabývá fenologií. Sledujeme jak se vlivem počasí olisťují a kvetou stromy. Tato fáze projetu je zdárně za námi. Ve čtvrtek nás přijela navštívit paní Bartošová z Akademie věd České republiky, která dětem popovídala o nynější změně klimatu a její dopady na přírodu. Pochválila děti za krásně vypracované záznamy, které nám ukazují, že stromy zezelenaly o pár týdnů dříve. Snad se v novém školním roce ještě uvidíme a budeme v projektu pokračovat. Děkujeme.