Fenologie ŠD

Školní družina se zapojila do projektu – Proměny přírody aneb nebojme se vědy, kde se zabývá fenologií. Sledujeme jak se vlivem počasí olisťují a kvetou stromy. Máme celkem tři skupinky badatelů. Jedna skupinka pozoruje jabloň, druhá habr a třetí lípu. V rámci projektu k nám přijela paní Datinská z Centra Veronica Hostětín, která dětem povídala o stromech, fenologii a změnách přírody.