ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO CIZINCE


Zápis k předškolnímu vzdělávání pro cizince s dočasnou ochranou bude probíhat dne 04. 07. 2022 od 10 do 12 hodin v budově mateřské školy Komňa. K zápisu může podat žádost jen cizinec. Na zápis se vztahují pravidla pro zápis podle školského zákona, s výjimkou termínu konání.

S sebou: 

  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2022/2023 (pro cizince, viz příloha)
  • doklady totožnosti zákonného zástupce a dítěte 
  • potvrzení o očkování (kromě dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. k 31.8.2022 dosáhnou věku 5 let) (viz příloha)
  • doklad o udělení dočasné právní ochrany 

Přílohy