Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

       

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu  vzdělávání pro školní rok 2020/2021

V souladu s § 183, odst.2, zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji seznam dětí, které byly, nebo nebyly přijaty do mateřské školy k plnění předškolního vzdělávání na naší škole pro školní rok 2020/2021

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 byl uskutečněn on-line formou v týdnu od.11.05.-15.05.2020

Seznam přijatých dětí: (pod registračním číslem, které je uvedeno na žádosti a přišlo Vám mailem)

  1.                         reg.č.47/2020
  2.                         reg.č.48/2020  
  3.                         reg.č.49/2020  
  4.                         reg.č.50/2020
  5.                         reg.č.51/2020
  6.                         reg.č.52/2020
  7.                         reg.č.53/2020

Seznam nepřijatých dětí:                        __________

Přerušeno správní řízení:                  ___________       

                                                                      Dubovská Ivana

V Komni, 18.05.2020                                 ředitelka školy