Pálení čarodějnic


V Čechách, v předvečer prvního máje zapalují mladí lidé ohně na kopcích a na vršcích, na rozcestích a na pastvinách a tančí kolem nich. Přeskakují žhnoucí oharky nebo dokonce skáčou přes plameny. Obřad se nazývá ,pálení čarodějnic‘. Na některých místech bývá zvykem na hranici upalovat loutku představující čarodějnici. Ani naše děti ze školní družiny nezůstaly v dodržování této tradice pozadu a v pátek 30.04.2021 vyrazily na místní přehradu, kde si opekly špekáčky a potom „upálily čarodějnici“, kterou si ve ŠD vyrobily. Malou odměnou jim byl popcorn,který dostaly od OÚ Komňa. Více naleznete ve fotogalerii