Informace ohledně prodloužení uzavření Mateřské školy v Komni a informace o zápisu do 1. třídy v Základní škole Jana Amose Komenského v Komni

Vážení rodiče, v souvislosti s šířením onemocnění koronaviru COVID-19 a s nařízením vlády o prodloužení plošné karantény v celé ČR oznamujeme rodičům, že uzavření mateřské školy J.A.Komenského v Komni, po dohodě se zřizovatelem, nadále trvá, a to minimálně do 1.dubna 2020. Žádosti o ošetřovné je možné si vyzvednout v kanceláři školy po předchozí telefonické domluvě.

Dále Vás informujeme, že „domácí vzdělávání“ žáků 1.-5. ročníku ZŠ pokračuje jako doposud. Třídní učitelky jsou k dispozici k případným konzultacím ohledně učiva, tak jak bylo nastaveno.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4). Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. O termínu a přesném způsobu zápisu do 1.ročníku ve školním roce 2020/2021 na naší škole budou zákonní zástupci, kterých se to týká informováni prostřednictvím sms a webových stránek školy www.zskomna.cz  během tohoto týdne (24.-27.03.2020)

Vážení rodiče, jménem celé školy Vám přeju klid, pevné nervy a především zdraví.

Dubovská Ivana, ředitelka školy