INFORMACE K PROVOZU ZŠ a MŠ od pondělí 3.5.2021

Vážení rodiče,

v mateřských školách se od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.                                                       

Pro nás zatím platí, že ve Zlínském kraji bude provoz v MŠ bez omezení počtu dětí a bez nutnosti testování obnoven od pondělí 10. května 2021 (pokud se situace zásadním způsobem nezmění).

Informace o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

děti v mateřských školách v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze se od 3. 5. 2021 již povinně netestují, všichni pracovníci přítomní na pracovišti MŠ a v ZŠ se testují povinně jedenkrát v pracovním týdnu (to stejné již platí v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském),

preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu (naše škola se bude testovat pravidelně už jen každé pondělí). Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.