Fotografování dětí

V pondělí, 20. května 2024 se budou děti a žáci fotografovat od 9.00 hodin (společné třídní foto, foto na tablo, individuální..) Prosíme ať jsou děti vhodně oblečené. Počty fotografií nahlaste předem třídní učitelce.