PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ PROVOZU

          Vážení rodiče, v souvislosti s šířením onemocnění koronaviru COVID-19 a s nařízením vlády o opětovném prodloužení plošné karantény v celé ČR oznamujeme rodičům, že uzavření mateřské školy J.A.Komenského v Komni, po dohodě se zřizovatelem TRVÁ I NADÁLE

Upozornění rodičům

            Rodiče, kteří čerpají ošetřovné o děti z důvodu zavření školy musí na konci každého měsíce odevzdávat svému zaměstnavateli „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Vážení rodiče nemusíte na začátku měsíce znovu žádat, jen je potřeba na konci každého měsíce odevzdat zaměstnavateli ten výkaz. Tiskopis si můžete vyzvednout u nás.

Více informací se dočtete tady. https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

INFORMACE PRO RODIČE OHLEDNĚ ZÍPISU DĚTÍ DO 1.ROČNÍKU ZŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.   

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v Základní škole a Mateřské škole J.A.Komenského v Komni stanovila ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) na termín 20. 04. 2020

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením bude zápis na naší škole organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole a to tak, že vyplněnou žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce a dále pak dotazník pro rodiče žáka 1.ročníku, který najdete ke stažení na našich stránkách si vytisknete (místní tyto tiskopisy najdou ve svých poštovních schránkách), vyplníte a nejpozději v pátek, 17.dubna vložíte do poštovní schránky před budovou  školy, nebo pošlete na adresu ZŠ a MŠ J.A.Komenského, Komňa 169, 687 71 Bojkovice. Podat přihlášku lze také prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 6j72zh9​), nebo e-mailem s elektronickým podpisem.V pondělí 20.04.2020 bude vydáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáků. Najdete ho na webových stránkách školy (pod registračním číslem, které bude zároveň číslem jednacím ve Vaší žádosti. V případě odložení povinné školní docházky si vytiskněte žádost o ODKLAD PŠD, ke kterému je nutno doložit vyjádření pediatra dítěte a posouzení z KPPP

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu. O termínu budete informováni.

V případě jakékoliv nejasnosti volejte 774 871 427, nebo pište na skola@zskomna.cz

Dubovská Ivana, ředitelka školy

Informace ohledně prodloužení uzavření Mateřské školy v Komni a informace o zápisu do 1. třídy v Základní škole Jana Amose Komenského v Komni

Vážení rodiče, v souvislosti s šířením onemocnění koronaviru COVID-19 a s nařízením vlády o prodloužení plošné karantény v celé ČR oznamujeme rodičům, že uzavření mateřské školy J.A.Komenského v Komni, po dohodě se zřizovatelem, nadále trvá, a to minimálně do 1.dubna 2020. Žádosti o ošetřovné je možné si vyzvednout v kanceláři školy po předchozí telefonické domluvě.

Dále Vás informujeme, že „domácí vzdělávání“ žáků 1.-5. ročníku ZŠ pokračuje jako doposud. Třídní učitelky jsou k dispozici k případným konzultacím ohledně učiva, tak jak bylo nastaveno.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4). Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. O termínu a přesném způsobu zápisu do 1.ročníku ve školním roce 2020/2021 na naší škole budou zákonní zástupci, kterých se to týká informováni prostřednictvím sms a webových stránek školy www.zskomna.cz  během tohoto týdne (24.-27.03.2020)

Vážení rodiče, jménem celé školy Vám přeju klid, pevné nervy a především zdraví.

Dubovská Ivana, ředitelka školy

8d31c040ad251356757bbbe2ddde8b29

Hravě žij zdravě

Neuvěřitelné se stává skutečností a žáci 5.ročníku naší malé školičky pod vedením paní učitelky Fialové už potřetí v řadě získávají 1. místo v kraji a celkové prvenství v celé České republice v soutěži zvané HRAVĚ, ŽIJ ZDRAVĚ. Obrovská gratulace všem zúčastněným….