20240404_095743

Pečeme si dobroty

Podívejte se, jak to u nás ve školce vypadá, když si hrajeme na cukráře. Více ve fotogalerii….


IMG_5815

Bubnování

Na probuzení a nabrání nových sil po Velikonocích k nám přijel bubeník Tomáš. Děti si vyzkoušely zabubnovat různé rytmy, na známé písničky. Tomáš žákům vysvětlil, jak se na buben dá hrát a také jak se k bubnování dostal. Motivoval děti k tomu, aby se nevzdávaly svých snů a dělaly to, co je nejvíce baví.

Žáky bubnování moc bavilo a všichni si to parádně užili! Více ve fotogalerii…


IMG_20240321_102724

Vynášení Moreny

Vynášení Moreny je zvyk, který zakončuje zimu. O to se postaraly naše děti z mateřské školy. Děti přivítaly jaro a poslaly zimu zase na pár měsíců pryč. A jak jim to šlo se můžete podívat ve fotogalerii…


Snímek obrazovky 2024-03-20 v 11.00.41

Ukliďme Česko

V pátek 19.04. se uskuteční akce Ukliďme Česko. Začátek akce je v 15:30 hodin před ZŠ. Společně uklidíme místa v naší obci a přilehlé přírodě. Po skončení úklidu bude na zahradě MŠ opékání špekáčků a stavba trampolíny. Budeme se na Vás těšit!


IMG_5688

Stříhání stromků v rámci ŠD


Jsou tady první teplejší dny a my jsme se v rámci školní družiny vydali za panem Gondou, který nám ukázal, jak se stříhají stromy. Stromečky jsme stříhali ty, které jsme si také zasadili. Viděli jsme, jak se našim stromům daří a popřáli jsme jim hezké jaro. Děkujeme panu Gondovi za ukázku a krátké povídání.


zápis do 1. třídy

Zápis do 1. ročníku ZŠ Komňa


Ve čtvrtek, 4. dubna 2024 proběhne v naší škole v čase od 13.00 hodin zápis do 1. ročníku, k zahájení plnění povinné školní docházky ve školním roce 2024/2025. K zápisu se přijímají děti, které k 31.08.2024 dosáhnou věku 6-ti let, děti s odkladem PŠD o jeden rok a děti mladší v případě doporučení ŠPZ (školské poradenské zařízení). Přijímáme děti ze spádové oblasti, s trvalým pobytem i děti, které nespadají k nám, ale mají zájem se vzdělávat v malotřídní vesnické škole rodinného typu. Těšíme se na setkání.20240308_092349

PŮJDU DO PRVNÍ TŘÍDY!


V pátek, 08.03. se předškoláci vydali poznávat školu. Jako první navštívili prvňáčky v jejich kmenové třídě a sledovali, jak se učí. Také si vyplnili svůj pracovní list, který pro ně měla paní učitelka připravený. Poté postupně procházeli všechny třídy, aby viděli, jak to ve škole probíhá. Nakonec vyšplhali až do nejvyššího patra, kde na ně čekala paní vychovatelka. Děti si prohlédly družinu a nakonec plnily úkoly na interaktivním panelu. Dětem se v lavicích moc líbilo a už se těší do školy!!!