IMG_4523

Pátek v podání projektového dne


V pátek 29. září se v naší škole a školce uskutečnil projektový den s názvem VÍTÁME PODZIM. Den začal soutěží o nejzajímavější bramboru. Děti měly vymyslet jméno a krátký příběh o své bramboře. Poté se hlasovalo, každý měl k dispozici tři hlasy. Vyhrála ta nejmenší brambora Elinky Nebesařové. Využili jsme krásného počasí a vydali jsme se na podzimní stezku. Ta nás zavedla na přehradu, kde si děti z pár přírodnin poskládaly krásné mandaly. Projektový den jsme zakončili výrobou poletuch ze šišek a záclon, ze kterých byly děti nadšeny nejvíce. Takto jsme přivítali krásný podzim…více ve fotogalerii.

Snímek obrazovky 2023-09-25 v 9.05.01

VÍTÁME PODZIM – projektový den


V pátek 29.září se uskuteční projektový den s názvem Vítáme podzim. Prosíme o přinesení brambor (jak zajímavých do soutěže, tak na tvoření). Také nás bude čekat malá podzimní stezka, která bude jen a jen o znalostech tohoto období.

prvnacci_foto

Focení prvňáčků


Dne 5. října proběhne v naší škole focení prvňáčků. Fotky budou od FOTO KASTNER. Podrobnější informace Vám sdělí paní učitelka třídní.

školní družina

ŠKOLA VOLÁ…..


Zveme všechny děti, žáky a jejich rodinné příslušníky na slavnostní zahájení nového školního roku, v pondělí, 04. září 2023 od 9.00 hodin. Společně zahájíme školní rok 2023/2024 a zároveň otevřeme nové prostory pro školní družinu a počítačovou učebnu. Pro komenskou veřejnost a další zájemce budou tyto prostory k nahlédnutí v rámci dne otevřených dveří, v pondělí 04. září 2023 v době od 10.00 hodin – 12.00 hodin. TĚŠÍME SE NA VÁS.Cream with Pink Candles Birthday Gift Certificate-2

PŘEJEME KRÁSNÉ A SPOKOJENÉ PRÁZDNINY!


Školní rok 2022/2023 utekl jak voda a jsou tu opět dětmi oblíbené prázdniny. Základní a Mateřská škola J. A. Komenského Vám přeje, ať si je užijete v pohodě a klidu, hlavně bez úrazů! Těšíme se na Vás zase v dalším roce.73EA0049-7E06-48B7-98A0-E895248715D0

Zahradní slavnost je za námi…


Předposlední den školního roku byl ve znamení ZAHRADNÍ SLAVNOSTI. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo. Slavnost zahájily děti z mateřské školy, hrdí předškoláci. Předškoláci se slavnostně rozloučili se školkou a po prázdninách z nich budou velcí školáci! Smutnější rozloučení nás čekalo ihned po programu školky. Naše čtyři páťačky opustí první stupeň a vydají se vstříc novým zážitkům, kamarádům a hlavně novým školám.. my jim přejeme hodně úspěchů a zdaru v dalším studiu.